Minu nimi on Don Simon Tompel (Simpel), sündinud olen Eestis ja rahvuselt eestlane, kuigi oma temperamendilt ja olemuselt olen elavaloomulisem, julgem ja avatum. Mulle meeldib vaba mõttelend ja suhtlus, seetõttu vürtsitan tihti nii kõne- kui ka kirjakeelt kalambuuri, mõistujutu ja huumoriga.

Parimad isikuomadused

Astroloogiliselt olen tiigri aasta lõvi ja sotsioonika on määranud mu isiksusetüübiks ENFJ/EIE (Ekstravert-Intuitiivne-Tundeinimene-Otsustaja / Eetilis-Intuitiivne-Ekstravert “kasvataja”). Loe ka pikemalt ENFJ isiksusetüübi tutvustust ja sellest, millised kuulsused on ka ENFJ isiksusetüübiga.

Lisaks ENFJ isiksusetüübi omadustele, on minu parimateks isikuomadusteks tegevusenergia ehk loomupärane üliaktiivsus, uudishimu, teadmishimu, empaatia, suhtlemisoskus, hea mälu ja intuitsioon, analüüsivõime, oskus näha seoseid, genereerida ideid ükskõik, mis valdkonnas ja loomisprotsessis näha visiooni ja kogeda seda sama realistliku tundega nagu uni, mis aitab vigu ette näha ja neid parandada.

Uudishimu, teadmishimu, hea mälu – selleks, et ideid genereerida, lahendusi luua, on vaja inspiratsiooniks laia silmaringi, nii erinevaid erialaseid teadmisi kui ka infot probleemidest ja võimalustest. Ideed vajavad kompetentset vormistamist.

Koostöökorraldusvõime – ma olen korraldanud ilma toetusrahadeta 6 aasta lõikes üle 170 ürituse, sisuliselt liginulleelarvega – kaasates ja motiveerides erinevaid osapooli koostööd tegema, sünergiat looma, kus on ka osapoolte huvid kaitstud.

Hobid

Kõige suuremaks hobiks ajalises arvestuses on lugemine ja teabematerjalide kogumine, milleks on näiteks erinevate valdkondade oskusteave, õppematerjalid, käsiraamatud, arengukavad, uuringud, üliõpilaste lõputööd, seadused… See info on kasulik ka ideede genereerimiseks ja vormistamiseks.

Ajutööd tasakaalustan seltskondlike ühistegevustega, massaaži tegemisega, aianduse, heina/muru niitmise vikati või trimmeriga ja füüsiliste treeningutega. Korraldan ka loodusretki.

Kuna olen uudishimulik – siis seda vajadust realiseerin ka aegajalt kodanikuajakirjanduse vormis – intervjueerijana, toimetaja, kirjastajana – tehes intervjuusid, artikleid, meediakajastusi üritustest ja huvitavatest persoonidest.

Huvid

Huvide nimekiri on pikk aga olulisemad nendest on näiteks sotsiaalne ettevõtlus, ühiskonnateadus, psühholoogia, psühhograafia, tehisintellekt, masinõpe, andmeteadus, veebistandardid, arhitektuur, väikemajad, nutikas mööbel, “off-grid” lahendused, tark asula, loodusega kooskõlas elustiil, maaelu, universaalne disain, ligipääsetavus ja erinevad elustiilid, elukutsed, inimesed.

Tihti tekivad huvid ka projektipõhiselt. Kui millegagi tegelema hakkan, siis tavaliselt kaevun sügavuti teemasse ja kogun ka kõikvõimalikku teavet selle valdkonna kohta. Näiteks, kui on käsil mingi piirkonna probleemide lahendamine ja arengule kaasa aitamine, siis tekib sellega seoses ka lai huvide ring.

Ühiskondlik aktiivsus ja tööelustiil

Olen visionäär, novaator, aktivist, ettevõtja ja vabakutseline insener, disainer, arendaja, programmeerija, SEO ekspert, veebiekspert, andmeteadur, sisu- ja teabehaldur, reporter, toimetaja, kirjastaja, kirjanik, humorist, produtsent, arendus-, turundus- ja kommunikatsioonijuht, assistent, ürituste korraldaja, elustiili- ja isikuturundaja. Aitan luua, käivitada ka kodanikeühendusi ja osalen vabatahtlikuna ühiskondlikes projektides. Tegelen ka erinevate elustiilide edendamisega ja olen mh. targa Eesti, universaalse disaini, ligipääsetavuse, veebistandardite ning noorte huvihariduse ja -tegevuse edendamise entusiast.

Lühidalt öeldes olen tööalaselt ettevõtja ja vabakutseline insener, disainer, arendaja, programmeerija, sisulooja, kirjanik, ajakirjanik, elustiili- ja isikuturundaja, ürituste korraldaja.

Lähematel aastatel on plaanis keskenduda ka tarkvara- ja kinnisvaraarendusele ning väikemajade, ehitiste ja nutika mööbli tootmise käivitamisele.

Kui esmapilgul tundub, et mul on liiga palju rolle, siis tegelikult kõike korraga ei tee, ikka vastavalt vajadusele, projektile – tihti olles ka iseenda klient, osutades teenuseid oma ettevõtetele ja enda poolt juhitavatele kodanikuühendustele.

Missioon

Oma isikuomadusi, teadmisi, kogemusi rakendan elutervema ühiskonna sünergia edendamiseks, peamiselt innovatsiooni, tootearenduse, teabe-, koostöö- ja turunduslahenduste loomiseks, mis võimaldavad laiema ringi inimestel, kodanikeühendustel, ettevõtetel saada ja jagada neid huvitavat informatsiooni, teha iseend ja oma võimalusi nähtavamaks, leida nii sõpru, koostööpartnereid kui ka kliente ja osaleda erinevates koostööprojektides. Lisaks tegutsen selle nimel, et inimestel oleks parem elukvaliteet, rohkem positiivsemaid mõtteid, emotsioone ja turvalisem ühiskond.

Tähtsad jutud kirjalikus vormis

Uute kontaktide ja tähtsate juttude korral eelistan telefonikõne asemel kirjalikku suhtlusvormi, kuna mul on nõrk kõrvakuulmine ja kõne sisust arusaamine nõuab pingutust. Tegelen igapäevaselt ka loometegevusega ja telefonivestlus võib “laine” pealt ära ajada. Vajadusel rakendan häälsuhtlemiseks ka kolleege, kõneisikuid ja sõpru.

Lisainfot minu koduleheküljelt tompel.eu