Miks on vaja luua maausu põhimõtetele baseeruv Eesti naturism, kui maausulistel on oma ühing, kogukond Maavalla Koda näol juba olemas?

Mainimist väärib ka see, et lisaks maausule, on ka veel maausuga sarnane taarausk. Mõlemate peamiseks eesmärgiks on eestlaste rahvuskultuuri uurimine, hoidmine, edendamine ja eestlaste kultuuriline iseseisvus.

Maausu põhimõtted on loodusrahvaste, naturismi, naturistide põhimõtetega väga sarnased ja kuna Eesti naturism, nagu nimetuski juba ütleb, et on seotud Eestiga – siis on igati loogiline, et võtta kasutusele need põhimõtted, mis sellele kultuuriruumile omased ja võimaldavad luua Eesti naturismile ka oma naturismiidentiteedi.

Kuna nii loodusrahvaste, iidsete rahvuskultuuride elustiil kui ka naturism sisaldavad alasti kehakultuuri, siis on loogiline, et Eesti naturism keskendub rohkem rahvusvuskultuuri nendele osadele, milles alastiolek on loomulik.

Eesti naturismi eesmärgiks on:

  • Lugupidamise ja tolerantsuse suurendamine ühiskonnas;
  • Rahvatervise ja elukvaliteedi edendamine;
  • Loodusrahva kultuuri ja targa ühiskonna edendamine;
  • Keskkonnahoiu ja kultuuriväärtuste kaitse edendamine.