• Naturistile on alasti olemine vabatahtlik ja normaalne;
 • Naturist ei riku avalikku korda ega ole väljaspool kodu- ja naturismikeskkonda alasti – kui see võib kedagi häirida või on seadusega keelatud;
 • Naturist hoolib nii iseendast, teistest kui ka keskkonnast ja käitub sõbralikult, lugupidavalt, tolerantselt, vastutustundlikult;
 • Naturist hoolitseb nii enda kui ka keskkonna puhtuse eest ja koristab enda järelt;
 • Naturist on kogukonnahingega ja teeb kõik endast oleneva, et naturismikeskkond oleks kõikidele sõbraliku õhkkonnaga ja turvaline;
 • Naturist kohtleb kõiki võrdsete persoonidena – olenemata isikute eripäradest ja sellest, mis on kellegi sugu, vanus, välimus, rahvus, usk vms;
 • Naturist ei kommenteeri, arvusta, halvusta kellegi välimust, keha;
 • Naturist ei eksponeeri avalikult seksuaalset erutust ja seksib privaatselt;
 • Naturist kasutab alasti olles hügieenilistel põhjustel istumisel rätikut või istumisalust. Naturist ei istu kellegi teise istumisalusele, rätikule;
 • Naturist ei tarbi naturismikeskkonnas narkootilisi aineid ega kanget alkoholi. Kerge alkoholi tarbimisel ei ole silmnähtavalt purjus ega häiri teisi;
 • Naturist ei pildista ega filmi ilma loata;
 • Naturist väldib naturismikeskkonnas arusaamatuste vältimiseks kaamera, nutitelefoni, binokli kaasaskandmist, kasutamist. Kui nutitelefon on hädavajalik, siis on telefoni kõik kaamerad kaetud punase täpp-kleebisega;
 • Naturismiüritustel osaledes järgib naturist osalemistingimusi, territooriumi kodukorda ja korraldaja otsuseid.

Mis juhtub, kui rikkuda naturisti etiketti?

Naturisti etikett baseerub üldtunnustatud headel tavadel, naturismi üldistel põhimõtetel ja seetõttu peaks nõuded olema iseenesest mõistetavad. Kui ei tea kuidas mingis olukorras käituda/toimida, tuleb küsida territooriumi haldajalt, ürituse korraldajalt või teistelt naturismikeskkonna inimestelt.

Kui rikkuda etiketti kogemata, oleks hea teiste ees vabandust paluda ja selgitada. Kui näed kedagi etiketti rikkumas, on soovitatav talle sõbralikult meelde tuletada, sest naturismikeskkonna turvalisus ja osalejate heaolu sõltub kõikidest osalejatest.

Kui etiketti rikutakse teadlikult, korduvalt või olulisel määral – võib selle tulemuseks olla trahv, kahjunõue ja Eesti Naturismi kogukonnast väljaarvamine ning naturismiüritustele edaspidi enam ei pääse.

Oluliseks rikkumiseks loetakse ka ilma loata pildistamist ja filmimist.