Eesti Naturism on naturismiturunduse, kogukonnaportaali naturism.ee, kogukonna, koostöövõrgustiku ja ürituste kaubamärk – mis on loodud elustiili- ja isikuturundaja Don Simon Tompeli (Simpel) poolt ja kuulub elustiili- ja isikuturundusettevõttele Lifestyles Marketing OÜ.

Eesti Naturismi missioon

Eesti Naturismi missiooniks on naturismivõimaluste tutvustamine, arendamine, turundamine ja naturismi põhiväärtuste abil inimeste ühendamine, rahvatervise, heaoluühiskonna ja rahvusvahelise naturismiturismi edendamine.

Eesti Naturism loob võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks, naturismi ja alasti puhkuse harrastamiseks, edendamiseks.

Eesti Naturismi keskkond on naturismi avalik ruum

Eesti Naturismi keskkonnaks loeme kõikidele liikmetele ligipääsetavat ehk naturisti avalikku ruumi, milleks on veebikeskkonnad, naturismiüritused ja muu territoorium. Eesti Naturismi keskkond erineb tavalisest avalikust ruumist vaid selle poolest, et liikmed võivad selles viibida alasti ja osalemine on sotsiaalne, kogukondlik. Kuigi ka tavalises avalikus ruumis ei või kedagi häirida ja ilma loata pildistada, filmida – vajab naturismikeskkond selles osas tugevamat tähelepanu. Seetõttu on kehtestatud naturisti etikett ja üritusel osalemise tingimused.

Eesti Naturism on avatud kõikidele naturistidele – olenemata vanusest, soost, rahvusest, keelest ja residentsusest.

Liitumine Eesti Naturismiga

Eesti Naturimi kogukonnaga liitumiseks tuleb vastata 35-le liitumisküsimusele, täita liitumistaotlus ja tasuda nii liitumistasu kui ka valitud liikmepaketi aastatasu.

Iga liige võib luua oma kogukonna

Kui Eesti Naturismi keskkond on kõikidele liikmetele avalik ruum, siis iga liige võib luua EstNatNet keskkonnas vastavalt oma vaadetele, huvidele ja vajadustele oma avaliku, privaatse või salajase grupi. Avaliku grupi sisu onn nähtav kõikidele Eesti Naturismi liikmetele. Privaatne grupp on kõikidele Eesti Naturismi liikmetele leitav kuid sisu näevad liikme oma grupi liikmed. Salajane grupp on nähtav vaid liikme loodud grupi liikmetele.