Eesti Naturismi sünniks andsid impulsi välismaalased – kes tahavad Eestis puhkamas käia ja kohtuda ka eestlastega. Eesti naturismi areng on oluline ka Eesti rahvatervise, keskkonnahoiu ja turismi arenguks.

Naturistid vajavad huvigruppe, seltskonda

Kogukonnaportaal tähendab seda, et selle sisu luuakse kogukonna poolt. See on lisaks teabele ka liikmete turundusvõimaluseks – saada nähtavust ja nii leida paremini uusi tutvusi, sõpru, tegevuskaaslasi, kliente. See on tegelikult Eesti naturismi arenguks võtmetähtsusega.

Inimesed tunnevad end mugavamalt ja motiveeritumalt, kui nad suhtlevad omasugustega – ehk siis sarnased vaated, huvid, tegevused. See tähendab seda, et ka huvigrupid vajavad loomist ja turundamist. Sellised suured kokkutulekud – mis suunatud laiemale ringile – võimaldavad silmaringi avardada, teha koos midagi teistsugust kuid ei sobi sagedaseks elustiiliks. Väiksemate huvigruppide loomine on naturismi elustiili jaoks väga tähtis.

Eesti puhul on see isegi olulisem, kui teiste riikide puhul – sest Eestis pole selliseid, ainult naturistidele, nudistidele suunatud naturismiobjekte ja tõenäoliselt ei saa ka olema – mitte enne kui naturismiturism õitseb. See tähendab, et puhkekeskuse, majutuse… broneerimiseks on vaja huvigruppe, klubisid, sõpruskondi. Ürituste korraldajad ei saa võtta kuigi tihti selliseid riske, et korraldavad ürituse ja loodavad, et sinna tuleb piisavalt inimesi. Pigem on ürituste korraldamine – kas huvigrupi, klubi, sõpruskonna enda teha või tellitakse see professionaalilt.

Naturismikogukondade funktsioon ongi peamiselt teabevahetus ja ürituste korraldamine oma liikmetele. Eesti Naturismi Järvelaagri toimumise info on avalik vaid seetõttu, et see on esmakordne ja eesmärk ongi Eesti naturismikogukonna loomine.

Välismaalased on aktiivsemad kui eestlased

Eesti Naturismi käivitamise üle on heameel üle maailma erinevatel naturismiorganisatsioonidel ja naturistidel. On tulnud kirju tervitustega, heade sõnadega, on esitatud küsimusi, on antud teada huvist järvelaagris osalemiseks, on ka küsitud, et mida neilt veel oodatakse – mida oleks vaja teha. On huvitatud koostööst.

Eestlased on valdavalt aga nagu “põõsas piilujad” – vaikselt ootavad, mis nüüd juhtuma hakkab. Sellise käitumisega juhtub see, et eestlaste jaoks edaspidi, nii pea midagi ei juhtugi. Sest oma käitumisega jäetakse mulje, et selle teema vastu huvi puudub ja kui puudub nõudlus, väheneb/kaob ka pakkumine.

Mis juhtub siis, kui eestlaste huvi naturismiteema vastu on alla tasuvuspiiri.

On tavaline, et ettevõtluses tehakse hulgaliselt eksperimente. Eksperiment tähendab ka seda, et ei tea kunagi, kas saavutatakse oodatud tulemusi. Ettevõtjaid iseloomustabki see, et kui nad näevad vajadusi ja võimalusi, siis hea idee korral võtavad nad ette ehk siis hakkavad teostama. Nii algas ka Eesti Naturismi arendus. Nõudlus välismaalaste poolt on olemas aga eestlaste poolt ei ole see veel märkimisväärne. Iga areng vajab ka arengu mõõtmiseks ja tasuvuse hindamiseks teatud indikaatoreid ja tähtaegu.

Arengu indikaatorid:

  • Huvi ja osalemine 10.-12. augustil järvelaagris;
  • Valmidus järvelaagri korraldamisele, läbiviimisele kaasa aitamiseks;
  • Intervjuude ja kogukonnaga liitumistaotluste hulk;
  • Kogukonnaportaali sisustamise kaastööde hulk ja kvaliteet;
  • Huvigruppide ja eestvedajate hulk EstNatNet-s;
  • Sooline tasakaal.

Ajalised piirangud

September: Kui suvi on Eestis aeg, kus inimestel muud mõtted kui töö ja Internet, siis vaatame, kas septembrikuu jooksul laekub piisaval hulgal kogukonnaportaalile materjali ja liitujaid

Oktoober on vahekokkuvõtte aeg. Mis toimib, see jätkub, mis ei toimi, see ei jätku.

Mis saab nendest, kes on liitunud?

Kui Eesti Naturismi & kogukonnaportaali vastu on eestlastel väike huvi, siis jätkab Eesti Naturism tõenäoliselt vaid maandumislehena – esmase infona turistidele. Eesti Naturism jätkab teenuste osutamisega välismaistele huvigruppidele, organisatsioonidele. Teenusteks turundus ja üritused.

Eesti oma sotsiaalvõrgustiku keskkond EstNatNet lõpetatakse ja liikmeskonnal soovitame kolida Global Naturism Network keskkonda – mis sarnaneb Facebookile kuid milles on paremad võimalused. Ka see on hetkel veel arenduses – peaks septembris, oktoobris käivituma. Rahalises mõttes toimub tasaarveldus või kasutamata teenuse osas saab raha tagasi.