18. juunil ehk täna sai avatud ka ingliskeelne Eesti Naturismi veebikeskkond Estonian Naturism. Arendus, sisustamine jätkub. Oodatud on ka ingliskeelsed artiklid ja muu naturismiga seotud meediasisu.